Jesus elsker ALLE barna

Jeg tar meg selv ofte i å behandle mennesker forskjellig basert på en rekke ting. Det er som oftest ting som posisjon, status, respekt, o.l. som avgjør mengden av oppmerksomhet en gitt person får av meg. Noen mennesker bruker jeg enhver mulighet som byr seg til å komme innpå personen, til å bli hørt, til å bli sett, til å bli likt. Andre unngår jeg bevisst, viser både med kroppsspråk og ordknapphet at de egentlig ikke bryr meg. I skarp kontrast til min egen søken etter posisjoner, status og respekt leser jeg hva Philip Yancey skriver om Gandhi:

Gandhi strove to recognize the inherent dignity in every person. In his ashram in Indi, he adopted a leprosy (=spedalskhet) patient, another of India’s outcasts. Each day he changed the man’s bandages and bathed him. He wanted, he said, to devote the same care in making amud pack for a leprosy victim as in conducting av interview with the viceroy (=stattholder) of India.

Gandhi summarized his beliefs in three points, which he credited to the Victorian author John Ruskin: (1) That the good of the individual is contained in the good of all; (2) That a lawyer’s work has the same value as a barber’s inasmuch as all persons have the same right of earning their livelihood from their work; (3) That a life of labor, sich as that of the tiller of the soil and the handicraftsman, is the life worth living. Handhi sought ways til put those principals into practice. In cities like Mombay and Calcutta, he preferred staying in a hovel of the Sweepers Colony to a hotel. He used a pencil until it was reduced to an ungrippable stub out of respect for the human being who made the pencil.

(Fra Soul Survivor)

Noen ganger kan vi lære noe om Jesus gjennom mennesker som ikke tror på Ham. Hva om vi begynner å se på alle mennesker som likeverdige? Ikke bare som en setning som er fin å si, men som noe vi tror er sant? Hva hadde skjedd hvis dette hadde vært en realitet – at alle vi møter er like mye verdt, og har krav på den samme respekt og oppmerksomhet fra oss? Kanskje den det hadde forandret mest hadde vært oss selv? Tenk om det hadde forandret verden? Gandhi forandret verden.

Syk tanke?

Dette innlegget ble postet 27. juni 2003 kl. 2:03 og er kategorisert under Ukategorisert. Du kan følge kommentarer til dette innlegget gjennom en nyhetsstrøm. Du kan legge til en kommentar, eller sende tilbaketråkk fra din egen blogg. Her har du en direktelenke.

INGEN KOMMENTARER

Legg til en kommentar