Nådegaver

Det er en side ved nådegavene Gud gir oss som er lett å overse. Som regel tenker vi at Gud gir noen gaver til en person, og noen andre gaver til en annen person, enda noen andre gaver til en tredje person osv. Og det stemmer jo. Det er slik Gud gjør det. Men det vi ikke ser, er at Gud faktisk (nesten) utelukkende gir gaver til menigheten, til fellesskapet. (Det eneste unntaket jeg kan komme på kan muligens være tungetale til personlig bruk, men på en måte kommer den fellesskapet til gode gjennom f.eks. forbønn…)

Gavene Gud gir er ment til «for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp» (Ef. 4:12). Når Gud gir gavene til å undervise, synge og spille, tjene, profetere, lede, be, tale i tunger, lide, evangelisere og alle de andre, så gjør Han det for at Kristi kropp (=menigheten) kan bygges opp! Ikke for at vi skal ha noen fancy gaver vi kan trøste oss med siden vi ikke har Jesus fysisk til stede, men for at Jesus kan bygge oss opp gjennom hverandre!

Så når Gud gir noen en gave til å be, så er det menigheten Han gir en bønnegave. Og når noen får en gave til å hjelpe, er det menigheten Han gir en hjelpergave. Når noen får en gave til å profetere, er det menigheten Han gir en profetgave. Det er jo genialt!

I kjernen av dette ligger Guds tanke om fellesskapet. For sånn egentlig kunne Han jo bare gitt alle sammen alle gavene. (Noen ganger tenker jeg at det hadde vært lettere.) Men ved å dele ut gavene rundt forbi, litt til hver, gjør Han oss avhengige av hverandre. Og når vi bruker gavene våre sammen, alt etter som Gud har utrustet enhver, skaper det utrolig sterke bånd mellom oss, og gjør at vi blir mer og mer det fellesskapet Gud hadde tenkt for oss; et fellesskap som gjenspeiler treenigheten.

Puh – dette ble dypt, men jeg håper dere henger med. Kort oppsummering: Gud gir gaver til menigheten gjennom enkeltmennesker. Ved å bruke de ulike gavene sammen, bygger vi hverandre opp, og skaper samtidig et fellesskap vi og verden aldri har sett maken til.

Genialt, altså. Tipper Gud var godt fornøyd da Han fant opp denne ordningen…

Dette innlegget ble postet 13. juli 2003 kl. 4:19 og er kategorisert under Ukategorisert. Du kan følge kommentarer til dette innlegget gjennom en nyhetsstrøm. Du kan legge til en kommentar, eller sende tilbaketråkk fra din egen blogg. Her har du en direktelenke.

INGEN KOMMENTARER

Legg til en kommentar