Refleksjoner: Kristus-likhet (helliggjørelse)

Slik som alt har utgått fra Gud og holdes sammen av ham, slik skal også alt sammenfattes i ham, selv det vi oppfatter som uforenlige motsetninger. Det er frelsens mål, nøkkelen til Jesu forsoning: «Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg selv, alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod, på korset.» (Kol 1:19) Ikke slik at alle forskjeller utviskes, og alt smelter sammen til en ugjenkjennelig masse. I motsetningenes forening, når Gud blir alt i alle, beholder alle ting den identitet og de spesielle særtrekk som Gud har gitt dem.

(Magnus Malm, «Jomfrumark»)

   To put on the mind of Christ, you have to lose your mind.

But in losing your mind, you come to your senses.

   The more we become like Christ,

      the more we put on the mind of Christ,

         the more we morph into the face the Christ,

            the more unique our faces become.

   When God gets big in each of us, when Christ is on the increase, we don’t disappear but appear as we were meant to be.   Each of these – … – reflect the face that they originally imitated. What is more, the face takes on other wrinkles and dimples (even what we may consider blemishes) that reflect other aspects og Christ in intersection with their lives.

   Christian «be-ing» is not an abandoning of identity but a turning toward God and an indwelling by God that enhances your identity and uniquity. You become more you, more unique, and more original the more you become like Christ. Jesus shows us that we did not know we were. When you let the truth become itself in you, you let you become more yourself in you. The more «I belong to Christ» and «I belong to you,» the more «I belong to me.»

(Leonard Sweet, «Jesus drives me crazy!»)

Dette innlegget ble postet 18. november 2003 kl. 22:57 og er kategorisert under Ukategorisert. Du kan følge kommentarer til dette innlegget gjennom en nyhetsstrøm. Du kan legge til en kommentar, eller sende tilbaketråkk fra din egen blogg. Her har du en direktelenke.

INGEN KOMMENTARER

Legg til en kommentar