«Jakt» eller «dyredrap»?

FRA DUELLEN i Dagbladet Magasinet 25.09.04 (ikke tilgjengelig på nett):

Er det umoralsk å skyte dyr? Hvorfor/Hvorfor ikke?

Storviltjeger Jan Arve Gjøvik: «Militante vegatarianere som NOAH greier ikke å skille etisk mellom dyr og mennesker, og ender gjerne opp med å likestile dyredrap med drap på mennesker. Uten et etisk skille vil vi lide et moralsk havari i vår hverdag, når vi innser at drap på dyr er en forutsetning for vår egen eksistens.»

Veterinær Siri Martinsen i NOAH: «Som oss vil dyr lide av smertene fra skuddet, sørge over tapet av et flokkmedlem eller kjempe for liet. Mennesker dreper dyr fordi de har makt til det. Men vil man ha et samfunn hvor makt gir rett, og andre skapningers smerte, frykt og død er mindre viktig enn noens lyst til å drepe for rekreasjon?»

JAN ARVE GJØVIKS svar på dette spørsmålet er noe av det beste jeg har hørt (lest) i den alltid pågående debatten om hvordan vi som mennesker forholder oss til dyr. Et etisk skille mellom dyr og mennesker må være den viktigste forutsetningen å ha i bunn hvis en på en fornuftig måte skal tenke noe om hvordan vi behandler dyr.

FØRST AV ALT: Å sette et etisk skille mellom dyr og mennesker er ikke det samme som å frata dyrene verdi. Dyr har helt klart en egenverdi, og dyreplaging og dyremishandling kan ikke på noen måte aksepteres. Her er jeg helt enig med NOAH, Dyrebeskyttelsen og andre som arbeider for dyrs velferd.

ET ETISK SKIlLE mellom dyr og mennesker er etter min mening likevel ikke til å komme unna. Fra naturens side kan vi selv merke og oppleve hvordan sorgen over et dyr kan være stor, men ikke til å sammenlignes med sorgen over en venn, et familiemedlem, en nabo, en bekjent, et menneske som dør. Bevisst eller ubevisst setter vi – med rette – ulik verdi på dyr og mennesker.

VI KAN også se dette ved at vi ikke holder dyr ansvarlig på samme måte som mennesker. Med høyere verdi følger også ansvar. En hest som sparker ihjel et menneske blir ikke straffeforfulgt slik en mann som sparker ihjel et menneske blir det. I det første tilfellet sier vi at det ikke var hestens «feil», siden den handlet på instinkt eller fordi den følte seg truet), i det andre tilfellet vil vi mene at det er en forkastelig og avskyelig handling å sparke et annet menneske til døde, og straffe vedkommende deretter.

GJØVIK SIER AT «uten et etisk skille vil vi lide et moralsk havari i vår hverdag», treffer han spikeren på hodet. Det er åpenbart ikke et alternativ å opphøye dyr til menneskers verdi, med alt det medfører av moralsk ansvar og straff ved brudd på denne. Heller ikke er det et alternativ å senke mennesker til dyrs verdi – det er ikke uten grunn at vi har uttrykket «å oppføre seg som dyr.» Uten et etisk skille mellom mennesker og dyr er dette resultatet. Mennesker er på en helt annen måte enn dyr ansvarlige for sine handlinger, noe som gjenspeiles i en høyere verdi.

NÅR BIBELEN SIER at vi «skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden» (1Mos 1,27) må det være dette den snakker om. Uten at mennesket står over dyrene (har høyere verdi) er ikke dette mulig.

Å SETTE likhetstegn i verdi på mennesker og dyr er en tanke jeg ikke kan få til å henge sammen og gi mening. Det finnes likevel en del som hevder at dette er tilfelle.

Dette innlegget ble postet 27. september 2004 kl. 21:23 og er kategorisert under Tenkeboksen. Du kan følge kommentarer til dette innlegget gjennom en nyhetsstrøm. Du kan hoppe til slutten og legge igjen en kommentar. Tilbaketråkk er for øyeblikket ikke tillatt. Her har du en direktelenke.

9 KOMMENTARER

 1. Eli sier:

  Faktumet er at det er forskjell på dyr og mennesker og vi er nøtt til å drepe dyr for å overleve. Som det står i bibelen har også vi mennesker et ansvar til å råde over dyrene.

  I dag lever vi mennesker med en tanke om at denne verden, med alle dens dyr og planter er til for å tjene oss mennesker slik at vi skal få velstand. Vår heller brutale livsstil har ført til at 17 000-100 000 dyrearter dør ut hvert år. Slike skumle tall har en ikke hatt siden dinosaurene dødde ut.

  Faktumet er at mennnesker er ikke mer viktige for verden enn andre dyre- og plantearter.

  Vi mennesker må følge den naturlige utviklingen, altså vi er nøtt til å skyte dyr for å overleve. Men det er forskjell på å skyte de dyrene vi trenger til mat, enn å utrydde arter. Guds skaperverk er ufattelig stort og komplisert, og vi mennesker har et ansvar til å passe på dette skaperverket og bevare det til de neste generasjonene. Det gjør vi ikke med å hugge ned regnskoger og bygge byer over alle grønne skoger. Vi må få bort det synet vi har på at alt er til for oss mennesker, og faktisk bevare det fantastiske skaperverket vi har, og det må vi gjøre med å se at alle deler er like viktige. Akkurat som alle deler i en menighet er like viktige, akkurat som alle deler i legemet er like viktige er også alle deler i naturen like viktige.

  vil du lese mer om dette anbefaler jeg: The last hours of ancient sunlight av Thom Hartmann.

 2. lilus sier:

  DUUUUUUST!!

 3. Andass sier:

  Synes det blir så usaklig når dere ‘overkristne’ refererer til Bibelen hele tiden! Det står så mye der som kan tolkes i øst og vest (les: på den måten man vil selv) at de fleste overkristne tolker akkurat slik de vil i sin egen favør. Hvis du mener dette om dyr mener du vel at homofili er synd og at kvinnen hører hjemme på kjøkkenet?
  Gud skal komme igjen og dømme levende og døde – tror du på det da? Pass deg i såfall – du eier jo ikke respekt for skaperverket!!

 4. Arild Tornes sier:

  Mennesker er dyr. Å mene at vi er mer verd enn andre dyr er en tanke jeg ikke kan få til å henge sammen. Det er større forskjeller mellom mennesker i mellom, enn det er forskjell på mennesker og mange andre arter. Andre dyr har like stor livslyst som mennesker, føler like mye smerte, og jeg syns ikke det er grunn til å anta at de er mindre intelligente. Slik vi måler intelligens er mange ikkemennesker mer intelligent en små barn, senile og utviklingshemmede. Mennesket er heller ikke mer moralsk, bare se på all ødeleggelsen vår art har stått for. Ingen annen art utrydder, mishandler og massakrerer så mange skapninger som vår. Vi skryter av at vi er moralske, men det er bare skryt. Hvis du vil være moralsk så bør du ikke spise rester av mishandlede og drepte dyr.

 5. Bjørnar sier:

  Andass: Er det mer usaklig å referere til Bibelen enn til en hvilken som helst annen kilde? Hvis det er redelig å referere til en bok/forfatter/person, hvorfor er det da usaklig å referere til Bibelen? (Og hva mener du egentlig med «overkristen»?) I tillegg vil jeg gjøre oppmerksom på at referansen til Bibelen mer er nevnt som i en bisetning på slutten, mens hovedtyngden av artikkelen min bygger på argumentasjon uten referanse til denne, men på logiske og etiske problemstillinger.

  Tornes: Jeg mener at det ikke i første rekke er intelligens (selv om denne er innvirkende), men den moralske karakteren som avgjør verdi-forskjellen mellom mennesker og dyr. Det er rett som du sier at vi utrydder, mishandler og massakrerer mange dyrearter og mye miljø (selv om jeg vil sette et skarpt skille mellom jakt og mishandling/utryddelse). Likevel er dette handlinger som vekker avsky hos de fleste, noe som peker nettopp på vårt moralske verdisett. Når du, Arild Tornes, mener at mishandling av dyr er forkastelig, er dette en konsekvens av at du har et sett med verdier som sier at dette er galt. Disse verdiene finner vi ikke i samme måte hos dyr.

  Jeg vil også trekke frem eksempelet mitt i artikkelen: Hvis du mener at mennesker og dyr har samme verdi, må du nødvendigvis godta enten at (1) vi oppfører oss som dyr og ikke kan straffes/holdes ansvarlig for våre handligner, eller (2) at dyr på samme måte som mennesker må holdes ansvarlig for sine handlinger.

  For å klargjøre vil jeg igjen påpeke at jeg er helt enig med deg, Tornes, når det gjelder mishandling o.l. av dyr (for de er langt fra uten verdi og må behandles som levende vesener med de rettighetene det medfører), men svært uenig når det gjelder normal jakt/oppdrett/slakt av dyr.

 6. Arild Tornes sier:

  Det er ikke riktig at det å gå ut ifra at alle dyr har lik egenverdi fører til de konsekvensene du mener; at vi derfor kan rettferdigjøre umoralske handlinger, eller holde dyr ansvarlig innen et menneskeskapt moralsystem. Å mene at alle dyr har lik egenverdi betyr ikke at de skal behandles helt likt. Mennesker er etisk forplikta overfor dyr fordi det er i tråd med vårt verdisystem, vi kan ikke forvente at andre dyr skal leve etter det. Vi kan velge mellom å drepe eller ikke drepe, det kan ikke mange andre dyr. LIkevell dreper vi. Derfor er vi umoralsk når vi dreper, mens dyr ikke er det. Vi har et moralskt valg, det har ikke de andre dyra. Likevell velger vi det onde.

  Hvis du syns moral er så viktig for skapningers verdighet, graderer du mennesker på samme måten? Det er stor forskjell på menneskers moral, og også muligheten til å handle moralsk. De marginale menneskegruppene jeg nevnte vil også komme dårlig ut i denne sammenheng.

  Jeg tror også vi er uenig i hva mishandling betyr. Blandt mennesker blir drap sett på som den verste handlingen. Det å drepe mennesker er sett på som verre enn å påføre dem lidelse. Hos ikkemenneskelige dyr er det motsatt. Å drepe dem blir sett på som mer humant enn å påføre dem lidelse. Det henger ikke på greip. Selv om du mener andre dyr er mindre verd enn mennesker, gir det ingen forklaring på at vi snur vårt verdisystem på hodet når det anvendes på ikkemennesker. I østlige kulturer har de mer respekt for liv. Der er det ofte sett på som mer umoralskt å drepe dyr enn å påføre dem smerte. At livet er lidelse, både for mennesker og andre, er de mer fortrolig mer. På en rekke områder syns jeg den etikken (denne etikken er ikke spesielt utbredt blandt folk flest) er overlegen vår, selv om jeg syns lidelse er problematisk.

  Når det gjelder Gjøvik, tror jeg ikke han tillegger dyr noen verdi i det hele tatt, slik jeg har forstått han «filosofi».

 7. PålB sier:

  Hei Arild!

  «Det å drepe mennesker er sett på som verre enn å påføre dem lidelse. Hos ikkemenneskelige dyr er det motsatt. Å drepe dem blir sett på som mer humant enn å påføre dem lidelse. Det henger ikke på greip. Selv om du mener andre dyr er mindre verd enn mennesker, gir det ingen forklaring på at vi snur vårt verdisystem på hodet når det anvendes på ikkemennesker»

  Jeg vil kommentere disse utsagnene med et eksempel.

  Si at en apekatt (ikkemenneske) skader seg så alvorlig at det ikke kan reparere seg selv. I en slik situasjon ville apekatten bli avlivet, fordi samfunnet ikke synes et dyr er verdt å bruke flere tusen kroner på ved et medisinsk inngrep.

  Skulle et menneske bli utsatt for samme hendelse, uansett om skaden hadde fikset seg selv, ville han blitt sendt til lege med en gang (i alle fall her i Norden). Det fordi de fleste er enige om at mennesker er mer verdt en dyr.

  Fikk jeg frem poenget mitt?

 8. Anonym sier:

  Nei, jeg syns ikke du hadde noe poeng, bortsett fra å si «de fleste er enige om at mennesker er mer verdt en dyr.» Hva folk syns har ingenting med hva som er rett.

 9. Jon Arne sier:

  Dersom valget står mellom å redde et menneske eller redde ett dyr, så ville de aller fleste si at det mest moralske er å redde mennesket. Det betyr dermed at mennesket er mer verdt enn dyret, men det er ingen paralleller mellom dette og å mishandle og drepe dyr unødvendig! Dette er et argument som går mer på følelsene våre fordi de fleste mennesker føler mer sympati for et menneske enn for et dyr, og dermed kan de si seg enige i et slikt argument. Men dersom jeg forstår deg rett så handler ikke dette om hva mennesker selv mener? Hva er det da som bestemmer?

  Når det gjelder å si hva som er rett og galt (moralsk sett) så er jeg enig med deg at dette uten videre ikke er knyttet opp med hva mennesker mener. Det ville ført til at flertallet eller de(n) med størst makt har rett, noe vi opp gjennom historien gjentatte ganger har fått bekreftet at ikke holder.

  Jeg tror at noe utenfor mennesket selv er nødt til å bestemme dette og selv leve opp til det, og dermed selv blir standarden for hva som er rett og galt.

Legg til en kommentar