Frelsesarméens krigsartikler

Jeg holder på å lese "Blod & ild — Historien om William Booth og Frelsesarmeens pionérer". Utrolig fascinerende historie! Dét var folk som var overgitte og som ga alt for Gud. De ble ofte banket opp og kastet stein på, møtte mye motstand både fra kristne og ikke-kristen, men opplevde å føre utrolig mange mennesker til Jesus og hjelpe og pleie fattige og trengende. Massive folk.

For å bli tatt opp som offiser i Frelsesarméen måtte en godta en liste på ni "krigsartikler." Det er en god liste å leve etter også i dag. Hør bare her:

  1. Når jeg nå av hele mitt hjerte har tatt del i den frelse som av Herrens kjærlighet og nåde er tilbudt meg, bekjenner jeg Gud som min Far og styrmann, Jesus Kristus som min frelser og Den Hellige Ånd som min leder, trøst og styrke. Med Guds hjelp vil jeg elske, tjene dyrke og lyde ham i all evighet.
  2. Da jeg er fast overbevist om at Frelsesarméen er oppreist av Gud, samt opprettholdes og ledes av Ham, erklærer jeg at det er min hele og fulle hensikt å bli en tro til jeg dør.
  3. Je avsier meg nå, og for alltid, verden med alle dens syndige forlystelser, fester, skatter og forlokkelser samt erklærer det som min hensikt å vise meg som en Jesu Kristi stridsmnn på alle steder og i alle sammenhenger uten å måtte ta hensyn til hva jeg må lide, tape, utholde som en følge av dette.
  4. Jeg skal avholde meg fra alle slags rusgivende drikker og vaner som er til skade for min kropp.
  5. Jeg vil avstå fra alt upassende snakk, fra å misbruke Guds navn, fra å delta i urene samtaler og fra å lese dårlige bøker og blader.
  6. Jeg tillater ikke meg selv noen svikefull, falsk, bedragersk eller uhederlig oppførsel, verken i forretninger, i mitt hjem eller i noen annen forbindelse jeg har eller kommer til å ha med mine medmennesker, men vil være hederlig, sann og vennlig mot alle jeg omgås eller kommer til forbindelse med.
  7. Jeg vil bruke så mye tid, kraft og innflytelse jeg kan for å fremme frelseskrigen, og jeg vil anstrenge meg for å få min familie, mine venner, mine naboer og andre som jeg kan utøve noen innflytelse på, til å underordne seg Jesu Kristi regjering i tro på at dette er den eneste sikre veien til å avhjelpe all verdens ulykke.
  8. Jeg vil alltid lyde min offiserers ordre som overensstemmelse med loven samt være et eksempel på troskap mot Arméens prinsipper, og aldri tillate noen å skade Arméens interesser der jeg kan forhindre det.
  9. Jeg tar alle tilstedeværende som vitner på at jeg inngår denne pakt av egen fri vilje, idet jeg opplever at Kristus, som døde for å frelse, fordrer at jeg oppgir mitt liv på denne måten i tjeneste for Ham og for verdens frelse.

Dette innlegget ble postet 2. februar 2005 kl. 18:15 og er kategorisert under Kirke. Du kan følge kommentarer til dette innlegget gjennom en nyhetsstrøm. Du kan hoppe til slutten og legge igjen en kommentar. Tilbaketråkk er for øyeblikket ikke tillatt. Her har du en direktelenke.

INGEN KOMMENTARER

Legg til en kommentar