Elendige fattigdom i verden

Hva fillen skal vi gjøre med fattigdommen i verden? Hva kan vi gjøre? Hva kan jeg gjøre? Det virker så utrolig vanskelig å gjøre noe — likevel kan jeg ikke akseptere at det ikke er mulig å gjøre noe.

Vi hadde besøk av Arnt Jerpstad, generalsekretær i Misjonsalliansen, i helga. Misjonsalliansen driver diakonalt misjonsarbeid i flere land, blant annet i Bolivia, der vi som menighet er sterkt engasjert.

Det skal ikke (relativt sett) så mye til for å utrydde den ekstreme fattigdommen i verden: ca. 40 milliarder dollar årlig.

Men én ting er å få folk ut av ekstrem fattigdom. Det som er verre å svelge, er at hvis alle i verden skulle levd som oss i Norge/Vesten ville vi trengt ressursene til seks jordkloder for å opprettholde levestandarden. For at jeg skal være rik må andre være fattige.

En side ved hele rikdomsgreiene jeg har utrolig store problemer med er kristne som sier at «Norge er velsignet med rikdom på grunn av sin kristne arv.» Som i: Da er det greit med dritstort hus og skinnende bil og kanskje 200 kroner til et fadderbarn i Bolivia hvis det ikke er for stress og vi får et fint bilde vi kan henge på kjøleskapet. Hyklere!

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet,32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, 33 og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.

34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ 37 Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? 39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ 40 Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’

41 Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og hans engler. 42 For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ 44 Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ 45 Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’ 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Matt 25,31-46

Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.

En tier på at vi havner på venstre side hvis ikke vi gjør noe veldig drastisk — veldig snart.

Dette innlegget ble postet 24. april 2007 kl. 23:17 og er kategorisert under Kirke, Tenkeboksen. Du kan følge kommentarer til dette innlegget gjennom en nyhetsstrøm. Du kan legge til en kommentar, eller sende tilbaketråkk fra din egen blogg. Her har du en direktelenke.

2 KOMMENTARER

  1. Tom Rune sier:

    Sjekk også http://www.ilimitado.no

  2. Margunn sier:

    SÅ RETT, SÅ RETT, BJØRNAR!!!

Legg til en kommentar