Det ser ut til at vi har lov til å kopiere musikk av hverandre

Via Leif Harboe, som alltid er oppdatert på det siste og nyeste innen bruk av IT og (multi)media i undervisningssammenheng, kom jeg over Clara.

Clara er en organisasjon etablert av de syv store norske forvaltningsorganisasjonene for ulike typer medier.

Det har lenge vært uklart for meg (og stort sett alle jeg har diskutert det med) når og hvordan en har lov å kopiere musikk o.l.

Noen sier at det kun er lov innenfor én husstand, andre at det gjelder med folk en kjenner eller «har en naturlig forbindelse til», andre igjen at det ikke er lov i det hele tatt. Nå viser det seg at Clara har noe å si om dette.

Unntak [fra å betale for bruk av åndsverk] gjelder først og fremst for privat bruk.

Hva defineres da som «privat bruk»?

Begrepet «privat bruk» er i åndsverkloven knyttet til regler om eksemplarfremstilling, og avgrenser den eneretten loven gir den som skaper et åndsverk. Loven gir rett til å fremstille enkelte eksemplar til privat bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale som er offentliggjort, så lenge det ikke skjer i ervervsøyemed.

Og det mest interessante:

Privatbruksregelen åpner først og fremst for kopiering innen familie og den nære vennekrets, samt innenfor andre lukkede kretser der det er en personlig tilknytning mellom de tilstedeværende.

Dette er jo utrolig interessant! Vi kan altså kopiere åndsverk (musikk, film o.l.) av folk vi kjenner. Dette utelukker jo selvsagt fildelingstjenester o.l. som sprer ut til all verden, og det er heller ikke lov å gi videre eller kopiere noe som er lastet ned ulovlig:

Retten til å fremstille eksemplarer til privat bruk gjelder ikke dersom eksemplarfremstillingen skjer på grunnlag av en ulovlig gjengivelse av et verk, f.eks. nedlasting av musikkfiler som er lagt ut på Internett uten opphavsmannens samtykke.

Men hvis jeg har kjøpt noe musikk kan jeg altså gi den videre til nære venner og andre jeg har en personlig tilknytning. Altså folk som det vanligvis ville naturlig å låne ut ting jeg har kjøpt til.

Det hele gir faktisk mening, noe som overrasker meg.

Dette innlegget ble postet 24. juni 2008 kl. 15:02 og er kategorisert under Smått og stort. Du kan følge kommentarer til dette innlegget gjennom en nyhetsstrøm. Du kan legge til en kommentar, eller sende tilbaketråkk fra din egen blogg. Her har du en direktelenke.

9 KOMMENTARER

 1. Jon Arne sier:

  Men kan me då sette opp en lukka server som me kan dele musikk på? Få gang på det Tom Rune!!

 2. Bjørnar sier:

  Ja, få gang på det, Tomse! Det hadde vært fantastisk!

 3. johannes sier:

  JA Trune! Få gang på det!

 4. Kjell Rune sier:

  Men hvis vi bruker sunn fornuft er vel ikke dette noe opphavsmenn har noe igjen for. Jallalover i Norge: klarer ikke ta vare på rettighetene til vi som faktisk lager musikk engang.

  kR

 5. Asbjørn sier:

  Det hadde eg aldri trudd! Too bad dåkke bare høyre på Sting og Coldplay ;))

 6. Anders S. sier:

  Det er så sant som det er sagt Bakki, Tim McGraw, Shania Twain, Hilary Duff, Sugarland, Carrie Underwood, Jaime Jamgochian og Beverley Mitchell ftw seie bare eg :P

  Mvh
  Anders S.

 7. Roar Aardal sier:

  Hilary Duff? :P

 8. Tom Rune sier:

  Hallais

  http://www.uglem.com e jo oppe å svive den, har jo vært det lenge:) her trenge en bare brukernavn og passord;)

 9. Margunn sier:

  Yes, daa har eg vore lovlige heila tiaa!

  Asbis: Kanskje du kan «utvida» horisonten vaar med aa lasta opp litt Maroon 5 der eller noge? ;)

  (koss faar eg brukernavn og passord sa du TR?)

Legg til en kommentar